De ereleden

Zoals elke vereniging kent ook onze vereniging ereleden. Dit zijn leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt binnen de vereniging en hier de ere-titel voor hebben gekregen

.

Erelid Chris Heitink


V.l.n.r.:
G. Huntink, Th. Kuiper sr. †, G. van Wijngaarden †, H. van Pluur. B. Berendsen † en

W. Prinzen

erelid Joop Striekwold met zijn partner

erelid Aloys Bussink met zijn partner
erelid Ton Terhorst met zijn partner


Jan Berendsen wordt benoemd als erelid


Theo Kuiper benoemd tot Erevoorzitter