Kermis

Voor het programma van de silvoldse kermis 2016 ga naar.

www.silvoldsekermis.nl

 

Kinderen uit Silvolde die basisonderwijs volgen buiten Silvolde
kunnen hun snoepbonnetje en kleurplaat/puzzel
ophalen aan de te Silvolde.

 

 

Involgend de wapenwet dient een ieder,
 die deelneemt aan het schieten op de vogel,
 één van de volgende nummer te kunnen tonen.

    • Paspoort of ID-Kaart
    • Rijbewijs