Zoals elke vereniging kent ook onze vereniging ereleden. Dit zijn leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt binnen de vereniging en hier de ere-titel voor hebben gekregen.