******

Hoe gaat Schuttersvereniging Willem Tell om met de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)? Lees het hier.

******

Schuttersvereniging Willem Tell, in 1898 opgericht met als doel om kermisfeesten te organiseren, heeft zich in haar uitgebreide geschiedenis onmiskenbaar in de (silvoldse) gemeenschap vast geworteld. Anno 2018 is de vereniging ten opzichte van haar beginjaren flink veranderd. Tegenwoordig bestaat de schuttersvereniging uit vier onderafdelingen, te weten: de drumfanfare, de schietsport, de vendeliers en een seniorenafdeling. Het keurkorps zijn de geüniformeerde leden van diverse onderafdelingen, samen met de commandant, tamboer-maitre, schutters, vaandeldrager en natuurlijk het symbool van onze vereniging, Willem Tell en zoon.

Het portfolio aan activiteiten is in de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Naast de organisatie van één van de meest drukbezochte kermissen in het jaar, treedt de vereniging regelmatig aan bij activiteiten in en rondom de gemeente en huisvest zij diverse andere verenigingen in het verenigingsgebouw, dat vooral met de hulp van vrijwilligers is gebouwd. Hierbij kunt u denken aan een schilderclub, een houtsnijclub, een schietvereniging en een egerländer blaaskapel. De vereniging is ook erg trots op de huisvesting van de voedselbank, waardoor zij indirect een bijdrage kan leveren aan het welzijn van de medemens in de gemeenschap. Een verantwoordelijkheid die wij als vereniging zeer serieus nemen.

In 2018 bestaat onze mooie vereniging 120 jaar en wat is er nou een mooiere manier om dit samen met andere verenigingen op een schuttersconcours te vieren? Het is namelijk niet alleen een dag deze verjaardag te vieren, maar het is ook een dag waarop tradities en schutterscultuur gedeeld worden met de gemeenschap om ervoor te zorgen dat de schutterscultuur ook blijft voortbestaan. We zijn trots, dat we op deze dag 20 verenigingen mogen ontvangen!

Met dank aan ons bestuur, onze vrijwilligers en alle anderen die ons in de voorbereiding op alle mogelijke manieren hebben ondersteund, hebben we onze uiterste best gedaan om voor u als deelnemende vereniging of bezoeker een mooie dag neer te zetten.

Wij wensen alle deelnemende korpsen onder ons motto: Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid een sportieve, maar vooral gezellige dag toe! Onze bezoekers wensen wij veel plezier bij het toekijken van dit mooie kleurrijke spektakel.

Martijn Heister
Voorzitter Willem Tell Silvolde

 

De schutterij Willem Tell

De oprichting van Schuttersvereniging Willem Tell Silvolde geschiedde op 11 september 1898 op voorstel van de kasteleins. Het doel hiervan was om de kermisfeesten aangenaam en gezellig door te brengen. Het toenmalige, tijdelijke, bestuur besloot de kermisfeesten te blijven vieren als voorheen. Schieten op vogel en fladder, houten geweren bij de optocht, de president te paard  samen met twee ruiters. Met andere woorden, de handen worden ineen geslagen om een mooi feest te realiseren.

In de jaren die daarop volgden, is er veel veranderd. Wat echter altijd is gebleven, de organisatie van de jaarlijks terugkerende Kermis in het derde weekend van September. De vereniging heeft zich in deze jaren uitgebreid met een ledenaantal van boven de 350. Een ruime 40 personen is hierbij actief lid in het keurkorps of bij de afdeling schietsport. De gros van de leden heeft een passief lidmaatschap, met als voornaamste reden om met het koningsschot mee te mogen doen met de kermis. De titel van kermiskoning is onder de leden erg begeerd. Dit bewijst het grote aantal leden die ieder jaar meedingen op de romp. De Zillewoldse kermis is de moeite van het bezoeken waard!

Tegenwoordig bestaat de schuttersvereniging uit vier onderafdelingen, te weten: de drumfanfare, de schietsport, de vendeliers en een seniorenafdeling. Het keurkorps zijn de geüniformeerde leden van diverse onderafdelingen, samen met de commandant, tamboer-maitre, schutters, vaandeldrager en natuurlijk Willem Tell en zoon/dochter.

Schuttersvereniging Willem Tell heeft zich in de loop der jaren onmiskenbaar betrokken gemaakt in de maatschappij. Naast de organisatie van één van de meest drukbezochte kermissen in het jaar, treedt de vereniging regelmatig aan bij activiteiten in en rondom de gemeente en huisvest zij diverse andere verenigingen. Hierbij kunt u denken aan een schilderclub, een houtsnijclub, een schietvereniging en een egerländer blaaskapel. De vereniging is ook erg trots op de huisvesting van de voedselbank, waardoor zij indirect een bijdrage kan leveren aan het welzijn van de medemens in de gemeente.

De vereniging heeft een rijke historie met vele bijzondere gebeurtenissen. Bent u geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis van Schuttersvereniging Willem Tell, kunt u dit nalezen in het boek: “Willem Tell door de eeuwen heen”. Dit boek is een echt collectors item en deze is verkrijgbaar in het clubgebouw.

 

Clubgebouw

Tijdens het 100-jarige bestaan van de schuttersvereniging, in 1998, is het nieuwe clubgebouw van Willem Tell officieel geopend. Het gebouw is het resultaat van veel vrijwilligerswerk en samenwerking tussen behulpzame bedrijven en particulieren. Het clubgebouw is gebouwd, nadat de vereniging versplinterd door Silvolde heen een onderkomen moest zoeken en het verenigingsgevoel gewaarborgd moest blijven. Het plan voor nieuwbouw werd doorgetrokken en na de sloop van een oud gymlokaal kon er met de inkoop van materialen worden begonnen. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, werd er door beschermheer Bart Nijman en wijlen erevoorzitter Wim Striekwold tegen een zo scherp mogelijke prijs ingekocht.

Sinds de oplevering hebben de vrijwilligers veel gedaan om het gebouw zo multifunctioneel en maatschappelijk verantwoord in te richten. Zo is er gekozen om het gebouw uit te rusten met energiezuinige lampen en bewegingsmelders om onnodig stroomverbruik tegen te gaan. Daarnaast is er een complete en strak ingerichte schietkelder en heeft het gebouw een prachtige bar met vele functionaliteiten, passend bij de verenigingen en activiteiten die het verenigingsgebouw onderdak biedt.

Ook het verhaal over de bouw van het clubgebouw vind u met prachtige foto’s terug in het boek: “Willem Tell door de eeuwen heen”